Контакти
България
Враца 3000, бул. "Васил Кънчов", Източна промишлена зона,
с/у Управление на СП бази

Тел: 092/66 45 45, 092/ 66 45 47, 092 / 66 65 45, 092 / 66 65 46
Tел/Факс: 092 / 66 45 46
GSM: +359 887 203 005, +359 887 228 606, +359 885 203 003
E-mail: office@ekofrut.bg

BULGARIA, 3000 VRATSA
bul. "Vasil Kanchov", East Industrial zone

tel: +359 92 66 45 45, +359 92 66 45 47, +359 92 66 65 45, +359 92 66 65 46
tel/Fax: +359 92 66 45 46
Mobile: +359 887 203 005, +359 887 228 606, +359 885 203 003
E-Mail: office@ekofrut.bg

GPS: 43°12'02.6"N
23°34'24.3"E